Izdelava bronastih spomenikov

Za izdelavo bronastega kipa potrebujemo originalni izdelek po katerem izhajamo. Originalov je lahko več vrst:

  • V večini primerov ima naročnik željo postaviti skulpturo a origina nima. Nato je potrebno izbrati kiparja (lahko ga naročnik izbere sam ali pa mu pri izbiri svetujemo), ki iz primernega  materiala (ponavadi gline) izoblikuje kip željene podobe. Tu je potrebna komunikacija med naročnikom in kiparjem. Če gre za manjši kip, ga kipar ponavadi izoblikuje v svojem ateljeju in ga nato transportiramo v našo delavnico. Če gre za večjo skulpturo, pa ima kipar možnost ustvarjati pri nas, kjer mu tudi pomagamo izdelati konstrukcijo, saj je tudi nadaljni postopek izdelave kalupa preprostejši če se cel proces izvaja v livarni.                                                                                                                                                              
  • Kip lahko 3D oblikovalec skipari v programu in ga  3D naprintamo ali s pomočjo naših sodelavcev 3D zrezkamo, ter na ta način pridemo do originala, po katerem naredimo kalup. Možno pa je original sprintati iz materiala, ki ima lastnosti voska in ni potrebno izdelati kalup saj naprintan izdelek zamenja bron - original se uniči.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  • Preko sodelovanja ponujamo tudi možnost skeniranja objektov, ki jih nato programsko pomanjšamo ali povečamo ter nato preko 3D printanja ali 3D rezkanja pridemo do originala. Ogromne kipa se 3d zrezka iz poliureje, sestavi v celoto nato pa kipar površino še dodatno izoblikuje do končne podobe, ki nam služi kot original.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  • Ponujamo tudi možnost izdelave originalov iz voska. Pri nas dobite modelirni vosek, doma ustvarite manjše izdelke ter jih nato prinesete k nam kjer jih skozi proces ulijemo v bron. Vosek nam omogoča da preskočimo izdelavo kalupa, kar nekoliko poceni izdelavo a je ta način primeren le za manjše kipce. V tem primeru se origanl uniči.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  • izdelava kipa ali izdelka pa je možna tudi tako, da se iz bronastih plošč CNC izreže kose, katere zavarimo skupaj v željeno podobo.

 

Vsak projekt je zgodba zase, zato z našim znanjem in izkušnjami pomagamo izvesti vse vaše ideje.