Od 3d modela do bronastega izdelka

3D modeliranje se je razvilo do te mere, da ne govorimo več le o tradicionalnem kiparjenju z golimi rokami ter glino ali drugimi materiali, temveč tudi o kiparjenju na računalnikih z raličnimi programskimi orodji. Zato naše storitve nudimo tudi kiparjem, ki kiparijo na računalnikih. 3d model nam lahko pošljete, ga natisnemo ter skozi livarski proces pridemo do bronastega končnega produkta. Zaradi procesa, ki vodi skozi več faz je mogoče izdelek izpopolnjevati skozi vse faze - 1. 3d print, 2. kalup, 3. voščen pozitiv, 4. bronast odlitek.

Omogočamo tudi tako imenovan lost PLA casting kjer se 3d model v keramičnem kalupu direktno izžge ter v zapuščen prostor odlijemo bron. Pri tem procesu je potrebno že pri samem 3d modeliranju in printanju upoševati nekaj parametrov ter uporabljati poseben filament.

V našem 3d kotičku operiramo z industriskim FDM tiskalinkom Raise pro2 plus 305x305x605mm ter manjšim Prusa printerjem.

Omogočamo tudi skeniranje. Pri našem načinu dela so osnove 3D modeliranja fotografije modela v realnosti, obdelava le-teh z ustrezno programsko opremo in dovršenost modela v digitalni obliki. Z našimi sodelavci pa je možno skeniranje tudi z 3d skenerjem.

3D tiskalnik natisne model v željeni velikosti in natančnosti. Glede na namen, odvisno od želja in potreb posameznika, se lahko model še dodatno obdela. Dosedanji rezultati so izjemni, zato se veselimo novih izzivov. Raziskovanje tega področja nas je pripeljalo do ugotovitev, da omejitev praktično ni.