Feldmaršal Radetzky

Feldmaršal Radetzky

Umetnik
Unkonwn

Spomenik feldmaršala Radetzkega smo izdelali po litoželeznem originalu. Na novo smo skonstruirali sabljo in palico. Kip tehta 193kg.