Fran Levstik - Obnova

Obnova doprsnega kipa Frana Levstika.