Maketa Škocjanskih jam

Maketa Škocjanskih jam

Umetnik
Livartis

Maketa stoji na zberni točki pred Škocjanskimi jamami. Posebnost makete je, da je narejena iz dveh različnih bronov. Srebren bron predstavlja apnence klasičen pa peščenjake in laporje. Na ta način smo dosegli zanimiv prikaz sestave tal.