Portret Davorina Hostnika

Portret Davorina Hostnika

Umetnik
Nikolaj Mašukov

Hostnik je na prelomu 19. in 20. stoletja pomembno prispeval h krepitvi slovensko-ruskih kulturnih in znanstvenih stikov, Med drugim je avtor prvega rusko-slovenskega in slovensko-ruskega slovarja s kratkima slovnicama obeh jezikov. Davorin Hostnik velja za osrednjega romanista in prevajalca v sedemdesetih letih 19. stoletja na Slovenskem. Iz nemščinefrancoščine in italijanščine je prevedel trinajst del.