Rektor

Rektor

Umetnik
Tomi Blaževič

Upodobitev rektorja