Splavar

Umetnik
Mirsad Begič

Upodobitev splavarja.