Sveta vrata - Novo Mesto

Umetnik
Mirsad Begić

Izdelava Svetih vrat za Novomeško stolnico.