Vrline

Umetnik
Irena Brunec

Umetniški izdelek kiparke Irene Brunec.