Anton Slomšek

Umetnik
Karla Bulovec

Delo kiparke Karle Bulovec-Mrak na podlagi mavčnega odlitka iz leta 1937 v Mariboru smo leta 1996 v bron odlili z Momom Vukovićem.