Obnova spomenikov - Urh

Obnova spomenika padlim talcem na gori Sveti Urh.