Bronasta klop Leona Štuklja

Bronasta klop Leona Štuklja

Artista
Miha Kuhar