Krka

Artista
Mirsad Begič

Umetniški izdelek z naslovom Krka.