Vrline

Artista
Irena Brunec

Umetniški izdelek kiparke Irene Brunec.