Filip Terčelj

Artista
Mirsad Begič

Spomenik v Ajdovščini.