Rektor

Rektor

Künstler
Tomi Blaževič

Upodobitev rektorja