Rektor

Rektor

Artista
Tomi Blaževič

Upodobitev rektorja