Rektor

Rektor

Artist
Tomi Blaževič

Upodobitev rektorja